Melanonişi

Melanonychia-melanonişi tırnak plağında melanin varlığını tanımamaktadır. Bu sıklıkla tırnak üzerinde uzunlamasına bir bant olarak gözlenmektedir. Bu bant tırnak matrixinden başlamakta tırnak ucuna kadar uzanmaktadır. Bazen bu pigment tüm tırnağı tutabilmekte hatta enlemesine bantlarda görülebilmektedir.

Normalde tırnakta matrixte melanositler bulunmaktadır ancak aktif değildir. Bunlar aktif olduklarında tırnakta bu bantları yapmaktadır. Bu aktivasyon tırnakta bir benden maling melanomaya kadar değişebilmektedir.
Bu aktivasyon ırksal nedenle olabilmektedir. Koyu tenlillerde bu bantlar sık gözlenmektedir. Bunun dışında travmalar, ilaçlar ve sistemik hastalıklar bu aktivasyona neden olabilmektedir.  
Bu bantların sayısı, renkleri ve genişlikleri değişkendir.
Özellikler tek tırnakta melanonişi varlığı maling melanoma şüphesi taşımalıdır. Bu durumlarda 
Hutchinson belirtisinin muayenede gözlenmesi önemlidir. Hutchinson belirtisi tırnakta pigmentasyonun tırnak çevresinde deride devam etmesidir. Ancak bazı tırnak matrixi yerleşimli büyük benlerde bu belirti gözlenebilir.

Sistemik nedenlerle oluşan melanonişi

Acrodermatitis enteropathica Addison’s disease

AIDS Amiloidozis

Arsenik zehirlenmesi Meme kanseri

Carpal tunel sendromu Cushing sendromu

Fluorosis Sindirim sistemi hastalıkları

Hemosiderosis Hyperbilirubinemia

Hipertirodisim Adrenal yetmezlik

Radrasyon Kötü beslenme

Melanoma  Ochronosis

Peutz-Jeghers sendromu Porfiria

Gebelik Sifiliz
 

Dizayn