Tırnaklarda Muehrcke çizgileri

Bunlar tırnak üzerinde enine ikili çizgilerdir. Tırnak yatağındaki damarsal tabakanın anomalisinden kaynaklanmaktadır. Tırnağın ucuna basıldığında bunlar kaybolmaktadr.

Sıklıkla 2. 3. Ve 4. Parmakta gözlenmektedir.

Hipoalbuminemide gözlenmektedr

 

Dizayn