Anagen Effulium

Anagen Effluvium

Saçın yaşam siklusunda anagen evre saçın en güçlü deriye tutunduğu en aktif evresidir. Anagen effuliumda saç siklusunun angen evresinde çok sayıda saç dökülmektedir. Angen evrede dernal papillada matrix hücreleri ile saç kılıfındaki hücreler yüksek bölüme ve çoğalma evresindedir Bu evrende bunun ani durması saçın dökülmesine neden olmaktadır.


8

Anagen Effluviumun 2 formu tanımlanmıştır;

 • Dystrophic anagen effluvium 

Sıklıkla bu dökülmede nedenler; antineoplastik-kanser tedavi ilaçları (chemotherapy-induced alopecia), radyasyon, çevresel ve mesleki kimyasal maddeler (toxic alopecia) ve alopecia areata dır. İlaç yada kimyasala maruz kalındıktan bir kaç gün ile hafta içerisinde dökülme olmaktadır. Ağır metaller saçların yapısında keratin arasındaki sülfür bağlarını kırmaktadır. Thallium, civa, arsenik, bakır, kadminyum ve bizmut ağız metallerden bazılarıdır. En fazla maruz kalma riski bakırdadır.

56

"Alopecia areata" nın diffüz formunda da  "Dystrophic Anagen Effluvium"  ortaya çıkmaktadır.

Bu tür dökülmede dökülen saçların trikogram analizlerinde distrofik saç kökleri görülebilmektedir. Distrofik anagen saçta morfolojik olarak saçın sonlanması koniktir ve saç dışında kıl şaftı gözlenmez.

Dystrophic anagen effluvium yapan ilaçlar; 

Sitostatik ilaçlarda genellikle saç dökülmesi yapanlar;

 • Adriamycin
 • Docetaxel
 • Daunorubicin
 • Paclitaxel
 • Etoposide
 • Ifosfamide
 • Irinotecan
 • Vindesine
 • Cyclophosphamide
 • Vinorelbine
 • Epirubicin
 • Topotecan

Sitostatik ilaçlardan bazen saç dökülmesi yapanlar;

 • Amsacrine
 • Vincristine
 • Cytarabine
 • Vinblastine
 • Bleomycin
 • Lomustine
 • Busulfan
 • Thiotepa
 • 5-Fluorouracil
 • Gemcitabine
 • Melphalan

Sitositatik ilaçlardan nadir saç dökülmesi yapanlar;

 • Methotrexate
 • Procarbazine
 • Carmustine
 • 6-Marcaptopurine
 • Mitroxantrone
 • Streptozotocin
 • Mitomycin C
 • Fludarabine
 • Inhibition of mitosis (dystrophic anagen effluvium):
 • Carboplatin
 • Raltritrexed
 • Cisplatin
 • Capecitabine


57

 • Loose anagen hair
Çocuklarda sıklıkla gözlenmektedir pull testinde ele kolay gelen ve yoğun anagen dökülme mevcuttur.  Pull test ağrısızdır. Yaşla birlikte düzelmektedir. Bazen erişkinlik yaşına kadar uzayabilmektedir. Geç yaşta başlayan Loose anagen hair AIDS ile birlikte olabilmektedir. 

58     59

 

Dizayn