Displastik Nevus, Atipik benler

Atipik benler

Atipik nevus

Benler içerisinde atipik şekilli olanlarda bulunmaktadır. Bunlara "Atipik nevus, Displastik nevus yada Clark Nevus” denilmektedir. Genetik geçiş özelliği bulunmaktadır ve aileseldir.

atipik nevus

Atipik nevusler ile normal nevusler arasındaki farklar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

atipiik ile normal benler arasında fark

Bunlar sıklıkla 5 mm den büyük üzerleri düz yada yağda pişmiş yumurtaya benzemektedir.  Renkleri düzensiz dağılımlı pembe ile kahve rengi arasındadır. Düzensiz kenerlar gözlenmektedir.   Sıklıkla eriskin dönemde başlamaktadır. 40 lı yaşarın sonlarına kadar sayıları ve boyutları artmaktadır. MM gelişme riskini göstermesi açısından önemlidir. Atipik mole sendromu(AMS) eskiden Displastik Nevus sendromu olarata bilinmekte idi. Bu sendroma B-K mole sendromu olarakta bilinmektedir. Atipik benler % 8 oranında bu sendrom olmadanda gözlenebilmektedir. MM % 50 oaranında atipik benlerden gelişmektedir.

atipik nevus örnekleri

Atipik nevus örnekleri

Klinik olarak; malign melanom, mavi nevüs, dermatofibrom, pigmente bazal hücreli kanser, pigmente aktinik keratoz, benign pigmente keratoz, mastositom, seboreik keratoz, epidermal nevüs, Becker’in melanozisi, siğiller, molluskum kontagiyozum, subungual hematom, aksesuar meme başı, deri eki tümörü, piyojenik granülom ve büyük hücreli akantoma iler karışabilmektedir.

Soluk ve kahverengi, yassı nevomelanositik nevüslerin solar lentigo, lentigo simpleks ve cafe-au-lait maküllerinden ayrımı için yeterli ışık altında dikkatli bir inceleme gereklidir. Pigmente olmayan veya pembe renkli melanositik nevüslerin ayırıcı tanısında diğer pigmente olmayan tümörler olan, bazal hücreli karsinom, fibröz papül, siğil, dermal müsinöz, clear cell akantoma ve bazı deri eki tümörü düşünülmelidir.

 

Dizayn