Pseudomelanoma

Pseudomelanoma

Daha önce alınmış ve tekrarlamış ben (PSEUDOMELANOMA) anlamına gelmektedir.

Benin yetersiz alındığı yerde haftalar ve aylar içerisinde hafif renklenmeler olmaktadır.  Bunun benin tekrarıdır ancak patolojik olarak melanomaya benzediği için bu isim verilmiştir.

recuuren pseudomelanoma
Pseudomelanoma

 

Dizayn