Dermal Melanositik Nevuslar

Dermal Melanositik Nevuslar

Derinin renk değişiklikleri derinin daha alt bölümlerinden dermisten kaynaklanabilir. Genellikle gri, mavi veya siyah renklerde benler şeklindedir. En sık görülenleri; "Mongol lekesi (Konjenital dermal melanositoz)", "Mavi nevus", "Ota nevus (Okülodermal melanositoz)", "Ito nevus"dur.

Mongolian spot

Mavi-gri renkte çapları 2-8 cm arasında değişen maküllerdir. Sıklıkla yeni doğanda kalça bölgesinde gözlenmektedir. 80–90% Asya ırklarında gözlenmektedir. Kalça dışında diğer bölgelerde de gözlenebilmektedir. Dermal melanositozis yada dermal melanositk hamartom olarakta bilinmektedir.

mongalian spot
Mongalian lekesi

Nevus of Ota (oculodermal melanocytosis)

Hastaların 3 de 2 sinde doğuştan gözlenmkete ve sıklıkla göz tutulumu görülmektedir. Diğerleri 10 yaşına kadar çıkabilmektedir. Yüzde Trigeminal sinirin 1 ve 2 dalları boyunca gözde sklera, göz kasları, göz çevresi yağ dokusu, damak mukozası ve deride dağılmaktadır. Deride kahverengi, açık gri yada mavimsi renk değişikliği yapmaktadır. Yavaş büyümekte v eve rengi koyulaşmaktadır. Ömür boyu kalmaktadır. Kadınlarda daha sık görülmektedir. % 5 iki taraflı olabilmektedir. Glakom, benin diğer yüz tarafında kulakta aşırı ses algılama olabilmektedir. MM gelişimi nadirdir.

ota nevus
OTA nevus

Nevus of Ito;

OTA nevuse benzer ancak yerleşimi tek taraflı boyun omuz ve koldadır.  

Mavi(blue) nevus ;

Hafif deriden kabarık, yuvarlak, genellikle 0.5 cm küçük dermal yerleşimli nevuslerdir.  Aslında dermiste kahverengi nevüse ait pigmentler uzun dalga boyunu absorbe ettikleri için mavi görünürler. (Tyndall etki) Çocukluk döneminde ortaya çıkmaktadır ve sıklıkla ellerde el üzerinde gözlenmektedir.  Bazı 1 cm den büyük olanlar görülebilir bunlar nodüler formdadır ve sıklıkla kalçada gözlenmektedir.

blue nevus
el üstünde blue nevus, mavi ben
noduler blue nevus
Blue nevus

 

Dizayn