İyi huylu Deri tümörleri

İyi Huylu - Bening  Deri Tümörleri

SİĞİL - VERRUCA VULGARİS - WART ; siğillerin büyük bir çoğunluğu süreçlerinde iyi huylu davranırlar. Özellikle siğillerin "Epidermodisplazya  verrüsiformis", genital alana yerleşen ve kadınlarda rahim ağzı kanseri yapan "Kondyloma akuminata" ve "Bowenoid papulozis" formları malesef kansere dönebilmektedir. daha ayrıntılı bilgi için...

SEBOREİK KERATOZ; kötü deri kanserlerine dönme riski hiç yoktur. Sedece estetik amaçlarla alınabilir.. Daha ayrıntılı bilgi için...

EPİDERMAL NEVUS; Epidermal nevuslerin büyük kısmı doğuştan yada ilk 2 yıl içerisinde ortaya çıkmaktadır. İyi huylu klinik seyirleri bulunmaktadır. Ancak "Lineer epidermal nevus" üzerinde epidermoid deri kanserleri gelişimi ve baş saçlı derisinde "nevus sebaseus ve siringokistadenoma papilliferum" ile birlikte bulunan olgularda BCC gelişimi olduğuda bilinmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için...

SAYDAM HÜCRELİ AKANTOMA; Daha ayrıntılı bilgi için...

KERATOAKANTOMA; İyi huylu deri tümörleridir ancak klinik ve patolojik incelemeleri SCC ile karışmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için...

AKRAKORDON - SKİN TAG - DERİ POLİPLERİ; Daha ayrıntılı bilgi için...

DERMATOFIBROMA ; sıklıkla kadınlarda gözlenen şikayet vermeyen bazen hafif kaşıntılı iyi huylu deri tümörleridir. 1-10 arasında değişen sayılarda olabilmektedir. Kol ve bacaklarda sıklıkla bulunmaktadır. Özellikle bacakların ön kısmında daha sık gözlenmektedir. Aslında bir tümörden çok deride fibröz bir reaksiyon olduğu düşünülmektedir. Bu reaksiyon travma, viral enfeksiyon yada böcek ısırığı sonrası gelişebilmektedir. 3-10 mm boyutlarında deriden hafif kabarık, bazen kabuklu olabilmektedir. İki parmak arasında sıkıldığında fibröz bantlar nedeni ile deri geriye kaçmaktadır. 15 den fazla olması nadirdir. Tedavide cerrahi yada lazer eksizyon yapılabilir.

7
Dermatofibrom, iki parmakla sıkıldığında derinin geriye çekilmesi

HİPERTROFİK SKAR VE KELODİDaha ayrıntılı bilgi için...

NEVUS SEBASEUS - NEVUS SEBACEOUS; sıklıkla saçlı deri sonrasında  alın ve kulak arakasına yerleşim gösteren iyi huylu deri tümörleridir. Sıklıkla tek bir tanedir ve hastaya hiçbir şikayet vermemektedir. Çoğunlukla doğumla vardır. Erkek ve kadında eşit gözlenmektedir.

Çok nadir görülen bir formu olan  "Jadassohn sendromunda" çizgisel sebaceous nevus, bayılma atakları ve zeka geriliği vardır.Ayrıca nevus sebaseous ile birlikte göz, iskelet, sistemi, damarsal anomaliler olabilmektedir.

Lezyonlar ovalden çizgisel şekle kadar değişmektedir. 0.5 cm ile 7 cm arasında çapları değişmektedir. Saçlı deride yerleştiğinde üzerinde saç yoktur. üzeri düz yada hafif girintilidir. erişkin yaşlarda deride kabarık daha tümoral bir yapıya dönmektedir.

İleri dönemde üzerinde iyi yada kötü huylu tümörler gelişebilmektedir.  özellikle 40 yaşlarda bu nedenle erken tanı ve koruyucu cerrahi uygulama yapılmalıdır.

sebase nevus
Saçlı deride Sebaseous nevus

CHONDRODERMATITIS NODULARIS HELICIS; Sıklıkla kulak kepçesinin üzerinde 2-6 mm çapında kendiliğinden başlayan bir nodül ile ortaya çıkmaktadır. Ağrılı bir yapıları vardır. Ağrı basınç ile artmaktadır. Neden tam olarak bilinmemektedir. Kronik güneş teması suçlanmaktadır.

Tedavide; kulak üzerine basınç yapmayacak ergonomik bir yastığın kullanımı, nodül içerisine kortizon uygulaması,   cerrahi eksizyon, kriyoterapi  yada lazer yapılabilmektedir.

kondrodermatitis helisis nodoza

SENİL SEBASE HİPERPLAZİ; Deride sebase bezlerin büyümesi ile ortaya çıkan iyi huylu tümörledir. Soluk sarımsı bir leke ile başlamakta ve deriden kabarık papüle dönüşmektedir. Zamanla rengi daha sarı olmakta ve ortasında hafif göbek görünümlü bir çökme olabilmekte,  çevresinde hafif kılcal damar artışı görülebilmektedir. Bu klinik bulgular ile BCC ile çok karışmaktadır. Sıklıkla 30 yaşlarda ortaya çıkmakta ve topumun % 25 gözlencek kadar sıktır. Yaşla sayıları artmaktadır. Sıklıkla laın, yanaklar, alt dudak, burun ve nadiren kadınlarda dış genital organ üzerinde vulvada görülebilmektedir. Neden tam olarak bilinmemektedir.

Tedavide; Shave eksizyon,  Lazer ablazyon ve TCA aplikasyonları kullanılabilir. Çok sayıda olduğunda isotretionin düşük dozlarda kullanılabilir.

senase hiperplazia
Sağ şakakta çok sayıda sebase hipeplazia; b ile gösterilen göbeklenme gösteren formu, c ile gösterilen üzerinde kılcal damarlanma olan formu

SYRINGOMA - SİRİNGOMA;  Ter kanalarının farklılaşmasından kaynaklanan derinin iyi huylu tümörleridir. 1-3 mm çapında papüller şeklinde kendisini göstermektedir. Sıklıkla sarı, kahverengi yada pembe renktedir. Çok sayıda alt göz kapaklarında ve yanakların süt kısmında ortaya çıkmaktadır.  Bu alanların dışında koltuk altı, karın, alın, penis ve kadınlarda vulvada olabilmektedir. Nadiren tek taraflı ve çizgi hat üzerinde yer alabilmektedir. Her yaş döneminde görülebilmekle birlikte sıklıkla 20-30 yaş döneminde daha sık gözlenmektedir. Kansere dönüşme potansiyelleri hiç yoktur. Erüptive olarak tanımlanan klinik varyantı daha çok genç hastalarda birden ortaya çıkan ve boyun, gövde, koltuk altı , kollarda ve karın çevresinde çok sayıda siringomanın varlığını ifade etmektedir.

siringoma

BENİNG NEVUSLER-İYİHUYLU BENLER; Beyaz ırklarda tüm vücuta tipik olarak 25-35 ben  bulunur. Daha fazla sayıda nevüs içerenlerde malign melanom riski artar, 100’den fazla nevüsü olanlarda bu risk 10 kattır. Genelde 5 mm çaptan küçük, yuvarlak ve düzgün pigmentasyonları vardır. Daha ayrıntılı bilgi için...

 

Dizayn