Kıllanma,Hipertrikozis

Hypertrichosis-Hipertrikozis

Vücudun herhangi bir bölgesinde kıların sayıca artması ve kalınlaşmasını tanımlamaktadır. Sıklıkla Hirsutism ile karıştırılmaktadır. Ancak burada kılların artış alanları hirsutismde olduğu gibi androjenlere duyarlı alanlar yani erkeksi tüylenme alanları dışındadır. 

Hipertrikozis basitçe lokal ve genel aşırı kılların büyümesi olarak sınıflandırılmaktadır.

Lokal akiz-sonradan gelişen hipertrikozis;

Lokal kıllanma artışları travma ve genetik hastalıklara bağlı olarak gelişebilmektedir.

 • Kulakta hipertrikozis; ırksal olarak en fazla Hintli' lerde görülmektedir. 20 yaşlarda başlamakta 70 lerde en fazla olduğu yaş dönemidir. Diabetik annelerde doğan çocuklarda kulak kılları artışı gözlenebilmektedir. Sonradan gelişen kulak kılı artışlarında AIDS düşünülmelidir. XYY kromozomal anomalilerdede kulakta kıllanma olmaktadır.

7

 • Kaş ortası hipertrikozis; sıklıkla aileseldir. Cyclopsorin ilacının kullanımında ve AIDS te kaş ortası kıllanma artışı olabilmektedir.

8     15

 • Travma, kronik sürtünme, tahriş olmuş dokuda hipertrikozis;dokuda uzun süreli devam eden inflmasyon bunu yapmaktadır. Örneğin kırık alçısının uzun süre kapalı kalma etkisi hipertrikozis yapmaktadır.

Lokal konjenital gelişen hipertrikozis; Hamartom denilen doğumsal yapılar üzerinde hipertrikozis gelişmektedir. Bu hamartomlar;

 • Melanositik Nevus-ben; bazı doğumsal benler üzerinde hipertrikozis gelişmektedir.
Konjenital Melanocytic Nevi ve Plexiform Neurofibroma; Özellikle giant-dev boyutlu formları kanserojen riskleri nedeni ile önemlidir (10 cm2 den büyüklerde %6,3 küçük olanlarda %2.5-8  oranında kanser gelişme riski)  Doğduklarında benler üzerinde hipertrikozis var ve ergenlikte kıl artışı daha belirgin hale gelmektedir. Nerede ise kıllar saça benzer formdadır. Bu tür benler göz problemleri, neurofibromatosis, kemik malformasyonları, leptomeningeal problemler (neurocutaneous melanoblastosis) ile hidrosefali, oligofreni ile birlikte olabilmektedir.

12

Akiz Melanocytic Nevi; özellikle ileri yaşlarda gelişmektedir. Bunlardan bazıları;

 • Becker’s Nevus; Hiperpigmentasyon ve hipertrichosis içeren plak vardır. Sıklıkla gövde, omuz ve sırtta kürek kemiği üzerinde olmaktadır. Başlangıçta sadece hiperpigmentasyon var ve 20 yaşlarda bunun üzerinde hipertrikozis gelişmektedir. Özellikle kadınlarda yerleşim alanına bağlı olarak meme hypoplasiası, ekstremite yerleşiminde asimetri olabilmektedir.

13

 • Nevoid Hypertrichosis; Altta bir neden olmaksızın nevoid hipertrikozis olabilmektedir.
 • Hypertrichosis Cubiti; doğumda dirsek çevresinde hipertrikozis var ve 5 yaşına kıllar dirsek ile ön kol ve üst kola dağılmaktadır. (Hairy Elbow Syndrome)

14

 • Hairy Polythelia; Aksesuar meme dokusu ve hipertrikozisi tanımlar. Bazen meme dokusu olmadan  sadece kıllar olabilmektedir. Ailesel olanlarda ektopik böbrek(mammo-renal syn.) olabilmektedir. Son zamanlarda hairy polyhelia ile birlikte testis, mesane, prostat ve böbrek karsinoması ile birliktelikleri bildirilmiştir.

16

 • Anterior Cervical Hypertrichosis; Boyun ön kısmında küçük bir alanda aşırı kıllanma vardır.

17

 • Posterior cervical hypertrichosis; Ailesel olabilmektedir. Altta kifoskolyoz-kamburluk olabilmektedir.

18

 • Primary Multifocal Localized Hypertrichosis; Altta bir neden olmaksızın ve vücutta yaygın olmadan lokal bir kaç kıllın olmasını tanımlanmaktadır.

19

 • “fawn tail”; Sırt orta hattında lokal kıllanma artışıdır ve nörolojik problemler açısından değerlendirilmelidir.

20

 • Hair collar sign, Saçlı deride küçük alopesi alanı ve çevresinde terminal saçlar ile karakterizedir.  merkezi sinir sistemi anomalileri  yönünde değerlendirilmelidir.

Doğumsal yada sonradan gelişen bazı hastalıklar hipertirkozis yapmaktadır. Bunlar; 

 • Lipoatrofi (Lawrence-Seip Sendromu); doğumsal var sıklıkla yaşla artmaktadır. Yağ dokusu zamanla atrofiye uğramakta, karaciğer ve dalak büyümekte hatta hiperlipidemi, xanthoma ve kemik büyümesi, klitoral büyüme gelişebilmektedir.
 • Cornelia de Lange Sendromu
 • Craniofacial Dysostosis( Crouzon’s syn.)
 • Winchester Sendromu
 • Rubinstein-Taybi Sendromu
 • Mucopolysaccharidoses (MPS)
 • Dystrophic Epidermolysis Bullosa
 • Porfirialar
 • Osteochondrodysplasia
 • Gingival Fibromatosis;
 • Globoid Leukodystrophy(Krabbe Disease)
 • Piebaldism
 • Districhiasis-Lymphedema Sendromu
 • Oliver-McFarlane’s Sendromu(Trichomegaly Sendromu)
 • Beyin travmaları; özellikle çocuklarda kafa travmaları sonrası 4 ay içerisinde alın, yanaklar, sırt, kol ve bacaklarda aşırı kıllanma olmaktadır.
 • Syringomyelia ve diğer nörolojik problemler
 • Anorexia Nervosa
 • Acrodynia
 • Hypothyroidism
 • Pretibial Myxedema
 • POEMS Sendromu
 • AIDS; Özellikle kirpikleri ani büyüyenlerde AIDS düşünülmelidir.

İlaçlara bağlı hipertrikozis; bazı ilaçlar vücutta hipertrikozis yapmaktadır. Bunlara örnekler;

Antibiyotikler; Streptomycin

Ovulasyon simülatörleri; clomiphene

Antiviraller; Amantadine, Zidovudine

Antihistaminler; Setrizin

NSAI; Benoxaprofen

Glukokortikosteroidler; tüm kortizon ilaçları

Vazodilatatörler; Diazoxide, Minoxidil

Diüretikler; Acetazolamide

Anticonvulsantlar; epilepsi ilaçlarından Phenytoin (diphenylhydantoin)

Immunosupresifler; Ciclosporine, Tacrolimus

Psoralenler

Antiseptik ajanlar; Hexachlorobenzene;Sistemik kontaminasyon ile kullanıldığında fotosensitivite ile birlikte gelişmekte ilaç kullanımı kesilse bile yazları artmaktadır.

Şalatörler; Penicillamine

Anti-glukom ilaçları Latanoprost

Biyolojik immune modulatorler;

Antihiperlipidemikler; Gemfibrazol, Interferons

Retinoidler

Spironolactone

Genel Hipertrikozis; Vücutta yaygın hipertrikozisi tanımlamaktadır.

 • Congenital Hypertrichosis Lanuginosa; Hastaların 3 de 2 inde genetik, 3 de 1 inde genetik olarak gelişebilmektedir.Bu çocuklar normal doğmakta ve 4-7 yaşlarında hipertrikozis başlamaktadır. Burada kıllar lanuga yapısındadır. Lanugalar sıklıkla, sırtta vertebra üzerinde ve özellikle lumbosakral-bel bölgesinde yer almaktadır. Ayrıca kulak ve çevresinde de bulunmaktadır. Yaşla beraber gövdede lanugolar azalırken yüzdekiler artmaktadır. Klinik tablo tek başına estetik bir problem olmakla birlikte diş gelişim problemleri(erken çıkması yada olmamaası gibi), kulak defektleri, pylorum stenozu, iskelet deformiteleri, katarakt ve fotofobi birlikte olabilmektedir.

9

 • Akiz-sonradan gelişen Hypertrichosis Lanuginosa; Bu durum “paraneoplastic dermatosis” olarak bilinmektedir. Akciğer, kalın bağırsak, prostat, yumurtalık, rahim, pankreas, rahim ağzı, lenfoma ve lösemi ile birlikteliği vardır.  Bu klinik tablonun varlığı altta yatan kanserin kötü seyredeceğini göstermektedir ve kenser belirtilerinden daha önce görülebilmektedir. Buradaki kıllar yani lanugo haftada 2-3 cm olacak şekilde hızlı ve 15 cm uzunluklarına kadar uzayabilirler. Tüm vücudu ancak özellikle yüzü kaplamaktadır.
 • X linked hipertrikozis; Genetik geçişlidir ve yüz, sırt ve gövde ile kasıkta aşırı kıllanma artışı bulunmaktadır.

10

 • Universal Hypertrikozis; Genetik olduğu bilinmektedir. Burada kılların vücutta dağılımı normal ancak çok fazladır. Kılların kalınlıkları ve uzunlukları yaşla hızla artmaktadır.

11

 • Prepubertal Hypertrikozis; Ergenlik dönemi öncesi sağlıklı çocuklarda gözlenmektedir. Tüm vücutta ancak özellikle yüz, kol ve bacakların üst kısmında ve sırtta kıllar fazladır.

Tedavi

Renk açıcılar; basit, hızlı ve ağrısız bir yöntemdir. Uzun ve kalın kıllar da etkisi azdır. Deride iritasyon yapabilmektedir.

Kesme; Basit, güvenlidir ve kıl sayısını kesinlikle arttırmaz.

Koparma; ağrılı ve follikülit gelişme riski yüksektir.

Depilatör; ağrılı ve follikülit gelişme riski yüksektir.

Ağda

Tüy dökücüler;

Electrolysis

Lazer

Eflornitine cream

 

Dizayn